Mobile Bodies, Mobile Souls beskæftiger sig med det komplekse forhold mellem familie, religion og migration.

Efter 11. september har megen forskning i migranter i vestlige samfund fokuseret på de offentlige og politiske aspekter af religion. Dette bind begynder ’nedefra’ med at undersøge, hvordan religiøse ideer og vaner udtrykkes, forhandles og anfægtes indenfor hjemmets fire vægge. Ved at sammenstille etnografiske studier fra forskellige dele af verden, undersøges de religiøse ideers og vaners rolle i migranternes forsøg på at bevare, skabe og udfordre moralske og sociale normer i deres dagligdag. De etnografiske analyser viser, hvordan religiøse vaner og forestillinger både åbner mulighed for engagement i nye sociale rammer og rummer en metode til at etablere og reetablere forbindelsen med mennesker og steder, som er sakket bagud ved hjælp af et komparativt perspektiv på de forskellige måder, som religiøse vaner og opfattelser af tilhørsforhold forbinder og former hinanden, kaster bogen nyt lys over en moderne global verden beboet af mennesker i bevægelse.

1. Moral Orders:

Recreating Conceptual and Familial Dimensions of Life

The Re-establishment of Meaning and Purpose: Mádri and Padre Muzhub in the Punjabi Diaspora

Demonic Migrations: The Re-enchantment of Middle-class Life

The Moral Landscape of Caribbean Migration

With Mame Diarra Bousso in Spain: Senegalese Migrant Women in Tenerife

2. Transitions: Generational Continuity and Change

‘You want your children to become like you’. The Transmission of Religious Practices among Iraqu Families in Copenhagen

Learning to Pray: Religious Socialization Across Generations and Borders

The Sound of Silence: The Reproduction and Transformation of Global Conflicts within Palestinian Families in Denmark

3. Communitis of Mobility:

Constucting Networks of Kin Ties and Religious Relations

Band of Brothers: Spiritual Kinship and Religious Organization in Peruvian Migration

Field of Tensions: Sufism, the Republic and Evil Eyes in an Istanbul Women’s Circle

A Method Whose Time is Due: Mysticism, Economics, and Spiritual Kinship in a Global Sufi Movement

Redigeret af:
Karen Fog Olwig og Mikkel Rytter

Med bidrag af:
Roger Ballard, Melissa D. Barnett, Nils Bubandt, Nancy A. Khalil, Anja Kublitz, Peggy Levitt, Karen Fog Olwig, Karsten Paerregaard, Marianne Holm Pedersen, Eva Evers Rosander, Mikkel Rytter og Lea Svane

Serie: Proceedings of the Danish Institute in Damascus 11
Forlag: Aarhus Universitetsforlag
259 sider
Paperback
Udgivet 20. april 2011
ISBN 978 87 7934 428 0