Klassisk arabisk musik dyrkes i dag i Cairo som kulturarv med et forholdsvis fast repertoire og stort fokus på traditionsaspektet. Men til trods for denne traditionsforankring sker der store forandringer i måden musikken spilles på – det vil sige i det som musikfolk kalder opførelsespraksis.

Det DID finansierede projekt ”Historisk koncert i Cairo” havde til formål at skabe viden om disse forandringer i opførelsespraksis i dialog med egyptiske musikere. Virkemidlet var organiseringen af en koncert i Cairo med efterfølgende samtale med musikerne.

Koncerten fandt sted lørdag den 30. oktober 2021 i Egyptian Center for Culture and Arts’ spillested Makan i det centrale Cairo.

Til lejligheden havde vi engageret en sanger og tre musikere fra Cairo, der optrådte sammen med den dansk-palæstinensiske musiker (oud), komponist og ensembleleder Bilal Irshed, der i hele projektet fungerede som musiker, musikalsk konsulent og kulturelt indforstået tolk. Fra egyptisk side optrådte Ahmad El Jarrah (sang), Mustafa Abdel Nabi (violin), Taha El Sayed (cello) og Hany Bedair (riqq) – alle velanskrevne musikere tilhørende to generationer, med de to strygere som seniorerne.

Programmet bestod af et udvalg af værker fra den store egyptiske tradition fra sent 1800-tal til omkring 1970, og det var sammensat så det kunne danne baggrund for den efterfølgende samtale, hvor vi kom ind på en mængde musikspecifikke ting: ændringer i koncertformater og ensemble- sammensætninger, vilkår for improvisation og sammenspil, forandringer i udførelsen af rytmiske mønstre og i intonationen og meget mere.

Koncerten og samtalen er dokumenteret i den næsten 50 minutter lange film ”Layali Zaman”. (Det betyder noget i retningen af ’nætter i de gode gamle dage’). Den er blevet til i et nært samarbejde mellem den unge egyptiske filmmand Mahmoud Lotfy, Bilal og mig. Filmen findes på YouTube: https://youtu.be/yPgTDgZT9zU

Filmen er konsekvent tosproget og kan ses med samme udbytte både af engelsk- og arabisktalende. Derved afspejler den også den samarbejdets og dialogens ånd, der var bærende for projektet og en væsentlig kilde til min glæde ved at lave det.

Tak til DID for støtte til dette projekt.

Zamalek, Cairo. Torsdag, den 9. februar 2023
Søren Møller Sørensen