Direktører

2010-2012

Anders Hastrup

Født 1976. Anders Hastrup er cand.mag i arabisk og mellemøsttstudier ved Københavns Universitet i 2006 og har en p.hd. i mellemøststudier fra Københavns Universitet, 2010.

Han har boet i en række arabiske lande primært Egypten, Yemen og Sudan. Ved siden af forskerkarrieren har Anders Hastrup en lang NGO-karriere som bl.a. feltkoordinator og lejrkoordinator i Darfur, Sydsudan og Tchad. Anders Hastrup har forsket i konflikten i Darfur og har overordnet interesseret sig for forholdet mellem antropologisk erfaring og humanitær intervention.

Anders Hastrup tiltrådte som direktør i september 2010 og fratrådte 31. maj 2012.

Vigtigste publikationer:

 • ”The Politics of Violence, Truth and Reconcilliation in the Arab Middle East” med Sune Haugbølle (eds.). Routledge, London, 2009
 • ”The War in Darfur. Reclaiming Sudanese History”. Routledge, London, 2012

2007-2010

H.C. Korsholm Nielsen

Født 1958. Hans Christian Korsholm Nielsen er antropolog, uddannet på Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Århus Univerisitet (cand. phil 1992, ph.d. 2000) og er siden ansat på Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet og fra 2004 på Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Han tiltrådte som direktør for det Danske Institut i Damaskus i oktober 2007.

Hans forskning har været koncentreret omkring Yemen, hvor han har arbejdet med bysamfund, først og fremmest den gamle del af hovedstaden Sanaa, og Ægypten, hvor han i en årrække har arbejdet med lokalpolitik og traditionel ret, specielt i det sydlige Ægypten. Han var medredaktør af instituttets bog Middle Eastern Cities 1900-1950: Public Places and Public Spheres in Transformation.

Vigtigste publikationer:

 • “Tribal Identity and Politics in Aswan Governorate” (2004). In Saad, Reem and Nicholas S. Hopkins (eds.): Identity and Change in Upper Egypt. Cairo: American University in Cairo Press.
 • “Authority, Arbitration Councils and Civic Society” (2005). In Dupret, Baudouin and F. Burgat (eds.) Le shaykh et le procureur. Systèmes coutumiers et practiques juridiques au Yémen et en Egypte. Egypte/Monde arabe No. 1 – 3e série. Bruxelles: CEDEJ.
 • “State and Customary Law in Upper Egypt” (2006). Islamic Law and Society Review. Vol 13, no.1, 2006. Leiden: Brill
 • Middle Eastern Cities 1900-1950. Public Places and Public Spheres in Transformation. (2001). Redigeret i samarbejde med Jakob Skovgaard-Petersen. Aarhus: Aarhus University Press.

2005-2007

Jørgen S. Nielsen

Født 1946. Jørgen S. Nielsen har læst arabisk sprog (BA) og mellemøststudier (MA) ved School of Oriental and African Studies, University of London, og siden PhD (1978) ved American University of Beirut. Fra 1978 ansat ved Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations (CSIC), Selly Oak Colleges, Birmingham, England, og fra 1996 Professor of Islamic Studies ved Birmingham University. Hen blev ansat som direktør ved Det Danske Institut i Damaskus fra 1. oktober 2005 til oktober 2007.

Hans forskning har været fokuseret på den nutidige islam i Europa, forholdet mellem Europa og Mellemøsten, og fornyelse i islamisk tænkning. Chefredaktør for bogserien Muslim Minorities fra forlaget Brill, Leiden.
Jørgen S. Nielsen er blevet udnævnt til Grundforskningsfonds-professor i islam-studier på det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet fra 1. oktober 2007.

Vigtigste publikationer:

 • Secular justice in an Islamic state, Leiden: Netherlands Institute for the Near East, 1985.
 • Muslims in Western Europe, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1. udgave 1992, 3. udgave 2004, arabisk udgave 2006.
 • Arabs and the West: Mutual images (red. med Sami Khasawnih), Amman: University of Jordan, 1998.
 • Towards a European Islam, London: Macmillan, 1999.
 • Ethnology of Sufi orders (red. med Antonina Zheliaskova), Sofia: IMIR, 2001.
 • Muslims networks and transnational communities in and across Europe (red. med Stefano Allievi), Leiden: Brill, 2002.
 • Muslims in the enlarged Europe (red. med F. Dassetto, S.Allievi og B.Marechal), Leiden: Brill, 2003.

2001-2005

Jørgen Bæk Simonsen

Født 1951, studier ved Københavns Universitet 1973-79 afsluttet med hovedfagseksamen i historie, bifagseksamen i kristendomskundskab og bifagseksamen i arabisk sprog og islamisk kultur. Dr. phil. 1988 på afhandlingen Studies in the Genesis and early Development of the Caliphal Taxation System. Var fra 1993 til 1996 studieleder ved Carsten Niebuhr Institut, Københavns Universitet, og fra 1996 til 2000 institutleder. Var fra 1995 til 2001 medlem af styringsgruppen for satsningsområdet Nord/Syd ved Københavns Universitet. Udpeget af regeringen som medlem af repræsentantskabet for Dansk Udenrigspolitisk Institut 1999-2001. Direktør for Det Danske Institut i Damaskus fra 1. oktober 2001 til udgangen af september 2005.

Har primært forsket i arabisk historie, i islam som politisk ideologi og i islam og muslimer i Danmark og i Vesten.

Vigtigste publikationer:

 • Genesis and early Development of the Caliphal Taxation System, Akademisk Forlag, Copenhagen, 1988.
 • Islam in a Changing World, Curzon Press, London & New York, 1997 (sammen med Anders Jerichow).
 • Visioner for religionsfrihed, demokrati og etnisk ligestilling, Nævnet for Etnisk Ligestilling, København, 1999 (sammen med Lisbet Christoffersen).
 • Islam med danske øjne. Danskernes syn på islam gennem 1000 år, Akademisk Forlag, 2004.
 • Youth and Youth Culture in the Contemporary Middle East, Aarhus University Press, 2005 (red.).

1996-2001

Peder Mortensen

Født 1934, mag. art. i forhistorisk arkæologi 1960, museumsinspektør ved Nationalmuseets Antiksamling 1961-68; amanuensis og efterfølgende lektor i nærorientalsk forhistorie ved Aarhus Universitet 1968-81; direktør for Forhistorisk Museum, Moesgaard 1982-96 og direktør for Det Danske Institut i Damaskus fra 1996 og frem til udgangen af september 2001. Fra 1. august udnævnt til adjungeret professor i nærorientalske studier ved Carsten Niebuhr Instituttet ved Københavns Universitet.

Har deltaget i og ledet arkæologiske undersøgelser på Bahrain, i Iran, Irak, Syrien og Jordan.

Vigtigste publikationer:

 • Bayt al-‘Aqqad: The History and Restoration of a House in Old Damascus, Aarhus University Press, 2005 (red.).
 • Redaktør af serien Carlsberg Foundation’s Gulf Project.