Om Det Danske Institut i Dasmaskus

Det Danske Institut i Damaskus åbnede dørene i 2000 og er Danmarks eneste videnskabelige institution i Den Arabiske Verden. Instituttet arrangerer seminarer og workshops, for tiden uden for Syrien. Instituttet uddeler flere gange årligt stipendier til forskere og studerende der beskæftiger sig med Mellemøsten.

Her på siden kan du læse mere om bygningen, videnskabeligt og institutionelt samarbejde, historien og direktører. Se også undermenupunkterne Galleri og Bibliotek.

Bygningen

Bayt al-‘Aqqad

Det Danske Institut i Damaskus har hjemme i Bayt al-‘Aqqad – ‘Aqqad-huset – i den gamle by. Souq al-Souf er en sidegade til den store Souq Madhat Pasha, der danner en del af den såkaldte Lige Gade, der skærer hele vejen gennem den gamle by fra vest til øst.

Bygningens historie går tilbage over 2000 år: Rester af Herodes den Stores amfiteater blev fundet i ydermuren under restaureringen og danner nu del af væggen i sekretærens kontor. I dag former huset en firkant omkring en stor indergård med fontæne og beplantning.

De nordlige og sydlige længer blev bygget sidst i det 15. århundrede og bærer typiske præg af sen-mamlukisk stil og dekoration, især i den store iwan og den smukke sommer-qa’a (receptionsrum) overfor. Vinter-qa’aen blev dekoreret midt i 1700-tallet og flere rum tilbygget omkring samme tid. I deres nuværende form stammer de to længer mod øst og vest fra slutningen af 1800-tallet.

Efter aftale mellem danske og syriske myndigheder blev bygningen taget i eje af det syriske kulturministerium og udlejet gratis til instituttet i en 50-års periode mod, at instituttet dækkede restaureringsomkostninger og den fortsatte vedligeholdelse. Bygningen blev restaureret over fire år i et samarbejde mellem Syriens antikvitets- og museumsdirektorat og danske eksperter.

Se en 3D-model af Bayt al-‘Aqqad

Klik på knappen nedenunder for at se en 3D-model i en ny fane.

Videnskabeligt og institutionelt samarbejde

Instituttets vigtigste institutionelle samarbejdspartnere i Danmark har været/er:

  • Undervisningsministeriets (senere for en periode Forskningsministeriets) daværende Byggedirektorat som var ansvarlig for hele byggesagen i forbindelse med den gennemgribende og omfattende restaurering.
  • Undervisningsministeriet henholdsvis Forskningsministeriet og senest Uddannelses- og Forskningsministeriet som tilsynsførende myndighed.

Instituttet har siden sin etablering også haft et tæt og frugtbart samarbejde med Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, universiteterne i København, Aarhus og Odense, Nationalmuseet og med H.P.Hjerl Hansen Mindefondet for Dansk Palæstinaforskning. Desuden er der siden instituttets etablering opbygget kontakter til dele af den danske kunstverden. Det har været målet at formalisere samarbejdet yderligere til gavn for en gensidig kunstnerisk inspiration mellem Danmark og den arabisk-islamiske verden. Der blev af samme grund etableret et tæt samarbejde mellem Det Danske Institut i Damaskus og Kunststyrelsen, ligesom der siden 2002 har været et tæt samarbejde med Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU).

C.L. Davids Fond og Samling er også en væsentlig videnskabelig samarbejdspartner, der har finansieret legater, konferencer på instituttet og bøger i instituttets udgivelsesserie.

Det Danske Institut i Damaskus er Danmarks eneste videnskabelige institut i den arabiske verden. Det er den fremadrettede ambition, at instituttet bliver et forbindelsesled mellem danske universiteter og uddannelsesinstitutioner i den arabiske verden.

Historie

Det Danske Institut i Damaskus blev stiftet den 12. december 1995 for en femårig forsøgsperiode frem til 31. december 2000. Daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen godkendte et udkast til vedtægter, der var blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet med museumsdirektør Peder Mortensen, Moesgaard, som formand og fuldmægtig Mogens Berg, Undervisningsministeriet, som sekretær. Forud var gået et udvalgsarbejde, der bl.a. havde bestemt sig for Damaskus som et velegnet hjemsted for et dansk institut. 

Økonomisk støtte

Ud over kontakter på regeringsplan mellem Danmark og Syrien var følgende afgørende for instituttets oprettelse: Et tilsagn fra C.L. Davids Fond og Samling til Undervisningsministeriet om positiv behandling af en ansøgning om en bevilling på op til 20 mio. kroner til erhvervelse og istandsættelse af et passende domicil for et dansk institut i Mellemøsten. Dertil kom tilsagn fra H.P. Hjerl Hansen Mindefondet for Dansk Palæstinaforskning om deponering af Fondets bibliotek på instituttet og desuden løfte om økonomisk støtte i opbygningsfasen. Med disse tilsagn samt yderligere løfte om støtte fra Undervisningsministeriet, Forskningsministeriet og Kulturministeriet, fra universiteterne i København, Aarhus og Odense og fra Nationalmuseet i en femårig forsøgsperiode var den fornødne sikkerhed for instituttets drift tilvejebragt.

Etableringen

Instituttet blev i 1998 etableret i Danmark som en selvejende institution, da en række ministerier og universiteter besluttede at gøre instituttet permanent og i fællesskab at afholde den ordinære drift. I Syrien blev instituttet etableret ved præsidentdekret dateret d. 12. oktober 2000, og den officielle indvielse af instituttet fandt sted måneden efter.

Efter aftale mellem danske og syriske myndigheder blev bygningen taget i eje af det syriske kulturministerium og udlejet gratis til instituttet i en 50-års periode mod, at instituttet dækkede restaureringsomkostninger og den fortsatte vedligeholdelse. Bygningen blev restaureret over fire år i et samarbejde mellem Syriens antikvitets- og museumsdirektorat og danske eksperter.

Bygningen

Bygningens historie går over 2000 år tilbage: Rester af Herodes den Stores amfiteater blev fundet i ydermuren under restaureringen og er nu en del af væggen i sekretærens kontor. I dag former huset en firkant omkring en stor indergård med fontæne og beplantning.

De nordlige og sydlige længer blev bygget sidst i det 15. århundrede og bærer typiske præg af sen-mamlukisk stil og dekoration, især i den store iwan og den smukke sommer-qa’a (receptionsrum) overfor. Vinter-qa’aen blev dekoreret midt i 1700-tallet og flere rum tilbygget omkring samme tid. I deres nuværende form stammer de to længer mod øst og vest fra slutningen af 1800-tallet.

Bøger

Læs mere i disse bøger, som kan findes på instituttet:

2003
Et hus i Damaskus af Bjørn Bredal, Bente Lange og Jens Lindhe, Aristo

2005
Bayt al-‘Aqqad: The History and Restoration of a House in Old Damascus redigeret af Peder Mortensen og udgivet med støtte fra C.L.Davids Fond på Aarhus University Press