Om Det Danske Institut i Dasmaskus

Det Danske Institut i Damaskus åbnede dørene i 2000 og er Danmarks eneste videnskabelige institution i Den Arabiske Verden. Instituttet arrangerer seminarer og workshops, for tiden uden for Syrien. Instituttet uddeler flere gange årligt stipendier til forskere og studerende der beskæftiger sig med Mellemøsten.

Her på siden kan du læse mere om bygningen, videnskabeligt og institutionelt samarbejde, historien og direktører. Se også undermenupunkterne Galleri og Bibliotek.

Bygningen

Bayt al-‘Aqqad

Det Danske Institut i Damaskus har hjemme i Bayt al-‘Aqqad – ‘Aqqad-huset – i den gamle by. Souq al-Souf er en sidegade til den store Souq Madhat Pasha, der danner en del af den såkaldte Lige Gade, der skærer hele vejen gennem den gamle by fra vest til øst.

Bygningens historie går tilbage over 2000 år: Rester af Herodes den Stores amfiteater blev fundet i ydermuren under restaureringen og danner nu del af væggen i sekretærens kontor. I dag former huset en firkant omkring en stor indergård med fontæne og beplantning.

De nordlige og sydlige længer blev bygget sidst i det 15. århundrede og bærer typiske præg af sen-mamlukisk stil og dekoration, især i den store iwan og den smukke sommer-qa’a (receptionsrum) overfor. Vinter-qa’aen blev dekoreret midt i 1700-tallet og flere rum tilbygget omkring samme tid. I deres nuværende form stammer de to længer mod øst og vest fra slutningen af 1800-tallet.

Efter aftale mellem danske og syriske myndigheder blev bygningen taget i eje af det syriske kulturministerium og udlejet gratis til instituttet i en 50-års periode mod, at instituttet dækkede restaureringsomkostninger og den fortsatte vedligeholdelse. Bygningen blev restaureret over fire år i et samarbejde mellem Syriens antikvitets- og museumsdirektorat og danske eksperter.

Se en 3D-model af Bayt al-‘Aqqad

Klik på knappen nedenunder for at se en 3D-model i en ny fane.

Videnskabeligt og institutionelt samarbejde

Instituttets vigtigste institutionelle samarbejdspartnere i Danmark har været/er:

 • Undervisningsministeriets (senere for en periode Forskningsministeriets) daværende Byggedirektorat som var ansvarlig for hele byggesagen i forbindelse med den gennemgribende og omfattende restaurering.
 • Undervisningsministeriet henholdsvis Forskningsministeriet og senest Uddannelses- og Forskningsministeriet som tilsynsførende myndighed.

Instituttet har siden sin etablering også haft et tæt og frugtbart samarbejde med Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, universiteterne i København, Aarhus og Odense, Nationalmuseet og med H.P.Hjerl Hansen Mindefondet for Dansk Palæstinaforskning. Desuden er der siden instituttets etablering opbygget kontakter til dele af den danske kunstverden. Det har været målet at formalisere samarbejdet yderligere til gavn for en gensidig kunstnerisk inspiration mellem Danmark og den arabisk-islamiske verden. Der blev af samme grund etableret et tæt samarbejde mellem Det Danske Institut i Damaskus og Kunststyrelsen, ligesom der siden 2002 har været et tæt samarbejde med Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU).

C.L. Davids Fond og Samling er også en væsentlig videnskabelig samarbejdspartner, der har finansieret legater, konferencer på instituttet og bøger i instituttets udgivelsesserie.

Det Danske Institut i Damaskus er Danmarks eneste videnskabelige institut i den arabiske verden. Det er den fremadrettede ambition, at instituttet bliver et forbindelsesled mellem danske universiteter og uddannelsesinstitutioner i den arabiske verden.

Historie

Det Danske Institut i Damaskus blev stiftet den 12. december 1995 for en femårig forsøgsperiode frem til 31. december 2000. Daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen godkendte et udkast til vedtægter, der var blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet med museumsdirektør Peder Mortensen, Moesgaard, som formand og fuldmægtig Mogens Berg, Undervisningsministeriet, som sekretær. Forud var gået et udvalgsarbejde, der bl.a. havde bestemt sig for Damaskus som et velegnet hjemsted for et dansk institut. 

Økonomisk støtte

Ud over kontakter på regeringsplan mellem Danmark og Syrien var følgende afgørende for instituttets oprettelse: Et tilsagn fra C.L. Davids Fond og Samling til Undervisningsministeriet om positiv behandling af en ansøgning om en bevilling på op til 20 mio. kroner til erhvervelse og istandsættelse af et passende domicil for et dansk institut i Mellemøsten. Dertil kom tilsagn fra H.P. Hjerl Hansen Mindefondet for Dansk Palæstinaforskning om deponering af Fondets bibliotek på instituttet og desuden løfte om økonomisk støtte i opbygningsfasen. Med disse tilsagn samt yderligere løfte om støtte fra Undervisningsministeriet, Forskningsministeriet og Kulturministeriet, fra universiteterne i København, Aarhus og Odense og fra Nationalmuseet i en femårig forsøgsperiode var den fornødne sikkerhed for instituttets drift tilvejebragt.

Etableringen

Instituttet blev i 1998 etableret i Danmark som en selvejende institution, da en række ministerier og universiteter besluttede at gøre instituttet permanent og i fællesskab at afholde den ordinære drift. I Syrien blev instituttet etableret ved præsidentdekret dateret d. 12. oktober 2000, og den officielle indvielse af instituttet fandt sted måneden efter.

Efter aftale mellem danske og syriske myndigheder blev bygningen taget i eje af det syriske kulturministerium og udlejet gratis til instituttet i en 50-års periode mod, at instituttet dækkede restaureringsomkostninger og den fortsatte vedligeholdelse. Bygningen blev restaureret over fire år i et samarbejde mellem Syriens antikvitets- og museumsdirektorat og danske eksperter.

Bygningen

Bygningens historie går over 2000 år tilbage: Rester af Herodes den Stores amfiteater blev fundet i ydermuren under restaureringen og er nu en del af væggen i sekretærens kontor. I dag former huset en firkant omkring en stor indergård med fontæne og beplantning.

De nordlige og sydlige længer blev bygget sidst i det 15. århundrede og bærer typiske præg af sen-mamlukisk stil og dekoration, især i den store iwan og den smukke sommer-qa’a (receptionsrum) overfor. Vinter-qa’aen blev dekoreret midt i 1700-tallet og flere rum tilbygget omkring samme tid. I deres nuværende form stammer de to længer mod øst og vest fra slutningen af 1800-tallet.

Bøger

Læs mere i disse bøger, som kan findes på instituttet:

2003
Et hus i Damaskus af Bjørn Bredal, Bente Lange og Jens Lindhe, Aristo

2005
Bayt al-‘Aqqad: The History and Restoration of a House in Old Damascus redigeret af Peder Mortensen og udgivet med støtte fra C.L.Davids Fond på Aarhus University Press

Direktører

2010-2012

Anders Hastrup

Født 1976. Anders Hastrup er cand.mag i arabisk og mellemøsttstudier ved Københavns Universitet i 2006 og har en p.hd. i mellemøststudier fra Københavns Universitet, 2010.

Han har boet i en række arabiske lande primært Egypten, Yemen og Sudan. Ved siden af forskerkarrieren har Anders Hastrup en lang NGO-karriere som bl.a. feltkoordinator og lejrkoordinator i Darfur, Sydsudan og Tchad. Anders Hastrup har forsket i konflikten i Darfur og har overordnet interesseret sig for forholdet mellem antropologisk erfaring og humanitær intervention.

Anders Hastrup tiltrådte som direktør i september 2010 og fratrådte 31. maj 2012.

Vigtigste publikationer:

 • ”The Politics of Violence, Truth and Reconcilliation in the Arab Middle East” med Sune Haugbølle (eds.). Routledge, London, 2009
 • ”The War in Darfur. Reclaiming Sudanese History”. Routledge, London, 2012

2007-2010

H.C. Korsholm Nielsen

Født 1958. Hans Christian Korsholm Nielsen er antropolog, uddannet på Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Århus Univerisitet (cand. phil 1992, ph.d. 2000) og er siden ansat på Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet og fra 2004 på Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Han tiltrådte som direktør for det Danske Institut i Damaskus i oktober 2007.

Hans forskning har været koncentreret omkring Yemen, hvor han har arbejdet med bysamfund, først og fremmest den gamle del af hovedstaden Sanaa, og Ægypten, hvor han i en årrække har arbejdet med lokalpolitik og traditionel ret, specielt i det sydlige Ægypten. Han var medredaktør af instituttets bog Middle Eastern Cities 1900-1950: Public Places and Public Spheres in Transformation.

Vigtigste publikationer:

 • “Tribal Identity and Politics in Aswan Governorate” (2004). In Saad, Reem and Nicholas S. Hopkins (eds.): Identity and Change in Upper Egypt. Cairo: American University in Cairo Press.
 • “Authority, Arbitration Councils and Civic Society” (2005). In Dupret, Baudouin and F. Burgat (eds.) Le shaykh et le procureur. Systèmes coutumiers et practiques juridiques au Yémen et en Egypte. Egypte/Monde arabe No. 1 – 3e série. Bruxelles: CEDEJ.
 • “State and Customary Law in Upper Egypt” (2006). Islamic Law and Society Review. Vol 13, no.1, 2006. Leiden: Brill
 • Middle Eastern Cities 1900-1950. Public Places and Public Spheres in Transformation. (2001). Redigeret i samarbejde med Jakob Skovgaard-Petersen. Aarhus: Aarhus University Press.

2005-2007

Jørgen S. Nielsen

Født 1946. Jørgen S. Nielsen har læst arabisk sprog (BA) og mellemøststudier (MA) ved School of Oriental and African Studies, University of London, og siden PhD (1978) ved American University of Beirut. Fra 1978 ansat ved Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations (CSIC), Selly Oak Colleges, Birmingham, England, og fra 1996 Professor of Islamic Studies ved Birmingham University. Hen blev ansat som direktør ved Det Danske Institut i Damaskus fra 1. oktober 2005 til oktober 2007.

Hans forskning har været fokuseret på den nutidige islam i Europa, forholdet mellem Europa og Mellemøsten, og fornyelse i islamisk tænkning. Chefredaktør for bogserien Muslim Minorities fra forlaget Brill, Leiden.
Jørgen S. Nielsen er blevet udnævnt til Grundforskningsfonds-professor i islam-studier på det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet fra 1. oktober 2007.

Vigtigste publikationer:

 • Secular justice in an Islamic state, Leiden: Netherlands Institute for the Near East, 1985.
 • Muslims in Western Europe, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1. udgave 1992, 3. udgave 2004, arabisk udgave 2006.
 • Arabs and the West: Mutual images (red. med Sami Khasawnih), Amman: University of Jordan, 1998.
 • Towards a European Islam, London: Macmillan, 1999.
 • Ethnology of Sufi orders (red. med Antonina Zheliaskova), Sofia: IMIR, 2001.
 • Muslims networks and transnational communities in and across Europe (red. med Stefano Allievi), Leiden: Brill, 2002.
 • Muslims in the enlarged Europe (red. med F. Dassetto, S.Allievi og B.Marechal), Leiden: Brill, 2003.

2001-2005

Jørgen Bæk Simonsen

Født 1951, studier ved Københavns Universitet 1973-79 afsluttet med hovedfagseksamen i historie, bifagseksamen i kristendomskundskab og bifagseksamen i arabisk sprog og islamisk kultur. Dr. phil. 1988 på afhandlingen Studies in the Genesis and early Development of the Caliphal Taxation System. Var fra 1993 til 1996 studieleder ved Carsten Niebuhr Institut, Københavns Universitet, og fra 1996 til 2000 institutleder. Var fra 1995 til 2001 medlem af styringsgruppen for satsningsområdet Nord/Syd ved Københavns Universitet. Udpeget af regeringen som medlem af repræsentantskabet for Dansk Udenrigspolitisk Institut 1999-2001. Direktør for Det Danske Institut i Damaskus fra 1. oktober 2001 til udgangen af september 2005.

Har primært forsket i arabisk historie, i islam som politisk ideologi og i islam og muslimer i Danmark og i Vesten.

Vigtigste publikationer:

 • Genesis and early Development of the Caliphal Taxation System, Akademisk Forlag, Copenhagen, 1988.
 • Islam in a Changing World, Curzon Press, London & New York, 1997 (sammen med Anders Jerichow).
 • Visioner for religionsfrihed, demokrati og etnisk ligestilling, Nævnet for Etnisk Ligestilling, København, 1999 (sammen med Lisbet Christoffersen).
 • Islam med danske øjne. Danskernes syn på islam gennem 1000 år, Akademisk Forlag, 2004.
 • Youth and Youth Culture in the Contemporary Middle East, Aarhus University Press, 2005 (red.).

1996-2001

Peder Mortensen

Født 1934, mag. art. i forhistorisk arkæologi 1960, museumsinspektør ved Nationalmuseets Antiksamling 1961-68; amanuensis og efterfølgende lektor i nærorientalsk forhistorie ved Aarhus Universitet 1968-81; direktør for Forhistorisk Museum, Moesgaard 1982-96 og direktør for Det Danske Institut i Damaskus fra 1996 og frem til udgangen af september 2001. Fra 1. august udnævnt til adjungeret professor i nærorientalske studier ved Carsten Niebuhr Instituttet ved Københavns Universitet.

Har deltaget i og ledet arkæologiske undersøgelser på Bahrain, i Iran, Irak, Syrien og Jordan.

Vigtigste publikationer:

 • Bayt al-‘Aqqad: The History and Restoration of a House in Old Damascus, Aarhus University Press, 2005 (red.).
 • Redaktør af serien Carlsberg Foundation’s Gulf Project.