Ophold og legater

Læs mere om mulighederne for ophold og legater

Ophold

Ophold på instituttet

På grund af den nuværende situation i Syrien er det p.t. ikke muligt at få ophold på instituttet.

Legater

Legater til Mellemøsten/Magreb

Om legaterne

Det Danske Institut i Damaskus uddeler et antal legater til videnskabelige formål inden for Instituttets interessesfære: de islamiske dele af Mellemøsten/Magreb-landene. De kan søges af forskere og speciale- og ph.d.-studerende fra alle fakulteter. Legaterne kan bruges til hjælp til rejser, konferencer, udgivelser mv. (kun undtagelsesvist til egen løn) – for rejsers vedkommende dog med de begrænsninger der fremgår af Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Der kan ikke påregnes ophold i Instituttets domicil i Damaskus. Der opslås ligeledes enkelte legater til udøvende kunstnere der arbejder i eller inspireres af Mellemøsten/Magreb-landene.

Legater uddeles to gange årligt med ansøgningsfrister ultimo februar og september henholdsvis. Opslag af stipendier bringes her primo februar og september.

Kandidat- og ph.d.-studerende, som søger bevilling, skal medsende en udtalelse fra vejleder.

 

Tidsfrister

Der er åbent for ansøgninger to gange årligt i henholdsvis februar og september måned.

Frister i 2024

Forår: Der er åben for ansøgninger den 2. februar med ansøgningsfrist fredag d. 1. marts.
Efterår: Der åbnes for ansøgninger den 30. august med ansøgningsfrist fredag d. 27. september.

Ansøgningsprocedure

Der anvendes elektronisk ansøgningsskema fra den eksterne leverandør Grant Compass.

Legatansøgning

Her er en oversigt over de forskellige legater, der kan søges. Klik på “Søg legat” for at komme til det elektroniske ansøgningsskema hos Grant Compass.

Humaniora og teologi

Arkæologi, oldtidsstudier og kulturarv

Natur-, sundheds- og samfundsvidenskaber

Kulturelle formål

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende ansøgning kan rettes til Ingolf Thuesen via e-mail til it@hum.ku.dk. Spørgsmål vedrørende tekniske forhold kan rettes til Grant Compass via e-mail til support@grantcompass.com.

I overensstemmelse med Persondatabeskyttelsesforordningen opbevares ansøgernes persondata kun indtil endelig afrapportering.