Ophold og legater

Læs mere om mulighederne for ophold og legater

Ophold

Ophold på instituttet

På grund af den nuværende situation i Syrien er det p.t. ikke muligt at få ophold på instituttet.

Legater

Legater til Mellemøsten/Magreb

Om legaterne

Det Danske Institut i Damaskus uddeler et antal legater til videnskabelige formål inden for Instituttets interessesfære: de islamiske dele af Mellemøsten/Magreb-landene. De kan søges af forskere og speciale- og ph.d.-studerende fra alle fakulteter. Legaterne kan bruges til hjælp til rejser, konferencer, udgivelser mv. (kun undtagelsesvist til egen løn) – for rejsers vedkommende dog med de begrænsninger der fremgår af Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Der kan ikke påregnes ophold i Instituttets domicil i Damaskus. Der opslås ligeledes enkelte legater til udøvende kunstnere der arbejder i eller inspireres af Mellemøsten/Magreb-landene.

Legater uddeles to gange årligt med ansøgningsfrister ultimo februar og september henholdsvis. Opslag af stipendier bringes her primo februar og september.

Tidsfrister

Der er p.t. ikke åbent for ansøgning om legater. Tidsfristerne for den seneste ansøgningsperiode var:

Anvendelse: Indtil 31. december 2023
Ansøgningsperiode: 5. september 2022 til 10. oktober 2022

Ansøgningsprocedure

Der anvendes elektronisk ansøgningsskema afhængigt af formål. Du finder det relevante link i oversigten herunder.

Legatansøgning

Her er en oversigt over de forskellige legater, der kan søges. Klik på “Søg legat” for at komme til det elektroniske ansøgningsskema hos Grant Compass.

Videnskabelige formål herunder specialestuderendes udgifter til feltophold

Humaniora og teologi: ansøg legat

Natur-, sundheds- og samfundsvidenskaber: ansøg legat

Arkæologi, oldtidsstudier og kulturarv: ansøg legat

Kulturelle formål

Ansøg legat

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende ansøgning kan rettes til Ingolf Thuesen via e-mail til it@hum.ku.dk. Spørgsmål vedrørende tekniske forhold kan rettes til Grant Compass via e-mail til support@grantcompass.com.

I overensstemmelse med Persondatabeskyttelsesforordningen opbevares ansøgernes persondata kun indtil endelig afrapportering.

 

Humaniora og teologi

Arkæologi, oldtidsstudier og kulturarv

Natur-, sundheds- og samfundsvidenskaber

Kulturelle formål